Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Π. Ο. Π. Beach Volley


Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), ενδιαφέρεται να καλύψει τις θέσεις των Περιφερειακών Ομοσπονδιακών Προπονητών (Π.Ο.Π.) Beach Volley, στις περιοχές ευθύνης των Ενώσεων.
Οι Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές είναι συνεργάτες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, σε εθελοντική βάση. Για την πραγματοποίηση του έργου τους, η Ε.Ο.ΠΕ. θα καλύπτει τα έξοδα μετακινήσεων, μετά από προηγούμενη έγκριση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή Πετοσφαίρισης
Για τον σκοπό αυτό, καλούμε τους ενδιαφερόμενους Προπονητές Πετοσφαίρισης, να αποστείλουν στην Ένωση, αίτηση ενδιαφέροντος με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και η αντίστοιχη πρόταση προς την Ομοσπονδία.