Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Αναβάλλεται η Γενική Συνέλευση του ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Εναλλακτική ημερομηνία την Κυριακή 13/12/2015!!


ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του «ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»  
Σας γνωρίζουμε ότι μετά συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το καταστατικό και με γνώμονα το συμφέρον για την  ανάπτυξη του συλλόγου  κατόπιν απόφασης των Μελών κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων αποφασίσθηκε, η αναβολή της προγραμματισθείσας Γενικής Συνέλευσης που επρόκειτο να γίνει το Σαββάτο 12/12/2015 και με εναλλακτική ημερομηνία την Κυριακή 13/12/2015.

Αλεξανδρούπολη,   10/12/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο