Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Συγκεντρωτικές Αγοριών & Κοριτσιών στην Αλεξανδρούπολη»


Προς: Προπονητές Αναπτυξιακών Τμημάτων (Δια των Σωματείων τους) 

Θέμα: «Συγκεντρωτικές Αγοριών & Κοριτσιών στην Αλεξανδρούπολη» 

Σε συνέχεια του 142/29/9/2015 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι οι Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές, καλούν σε συγκεντρωτικές προπονήσεις επιλογής, τα παιδιά που πληρούν, σύμφωνα με εσάς (προπονητές των Σωματείων), τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις σωματομετρικές μετρήσεις που έχετε κάνει. 

Συγκεκριμένα, ο Π.Ο.Π. Ανέστης Γιαννακόπουλος, καλεί την Παρασκευή 6/11/2015, (03.00 μμ με 04.30 μμ), στο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» στην Αλεξανδρούπολη, τα αγόρια περιοχής Αλεξανδρούπολης (ΕΘΝΙΚΟΣ, ΓΕΑ) που γεννήθηκαν τα έτη 2001-2002-2003. 

Το Σάββατο 7/11/2015, (09.00 πμ με 10.30 πμ) ο Π.Ο.Π. Σταύρος Καβαρατζής, καλεί στο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» στην Αλεξανδρούπολη, τα κορίτσια περιοχής Αλεξανδρούπολης & Φερών (ΝΙΚΗ, ΑΜΑΖΟΝΕΣ, ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΘΥΕΛΛΑ) που γεννήθηκαν τα έτη 2002-2003-2004. 
Οι συγκεντρωτικές, καθώς και οι επιλογές, θα γίνουν με τη συνεργασία του Ομοσπονδιακού προπονητή Γιάννη Ανδρεάδη. 
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τους ΠΟΠ για όσες λεπτομέρειες απαιτηθούν. 
Τα αναφερόμενα στο κείμενο Σωματεία, να ενημερώσουν άμεσα τους προπονητές των αναπτυξιακών τους τμημάτων για το περιεχόμενο του εγγράφου μας. Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γ. Γραμματέας
Ειρήναρχος Κεμανετζής                                            Γιώργος Ξενουδάκης