Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volley 2016Εκδόθηκε από την Ε.Ο.ΠΕ. η Προκήρυξη του Πανελλήνιου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Beach Volley ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2016. Η διοργάνωση θα  διεξαχθεί τον μήνα ΜΑΪΟ 2016 σε δύο (2) Φάσεις, Προκριματική & Τελική Φάση. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των προκριματικών θα ανακοινωθούν έγκαιρα από την Ένωση και οι ημερομηνίες των τελικών από την Ε.Ο.ΠΕ.
Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volley2016, θα γίνουν δεκτοί και Σύλλογοι που με βάση το καταστατικό τους καλλιεργούν το beach volleyball.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής των Συλλόγων θα κατατεθούν στην Ένωση μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016. Η Δήλωση Συμμετοχής είναι δεσμευτική.
Τα Σωματεία, Ενώσεις, Ιδιώτες ή άλλοι φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν την Τελική Φάση, μπορούν να δηλώσουν το αρχικό ενδιαφέρον τους εγγράφως στην ΕΟΠΕ( email: beach@volleyball.gr).
Κάθε Σύλλογος που θα δηλώσει συμμετοχή σε τουρνουά του Πανελλήνιου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Beach Volleyball Ανδρών - Γυναικών 2016 καταβάλει ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €) για ΚΑΘΕ τουρνουά.