Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Αντί για απάντηση, Αδιαφορία!

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με τους άλλους φορείς, ο ΠΑΣΑΠ δεν έλαβε επίσημα την ανοικτή επιστολή ώστε να πάρει θέση.